iphone 5s app spy handy tracking diebstahl kann apple mein handy orten kinderschutz software gratis download here iphone spionage software entfernen spion app für iphone ortungsfunktion für handy spyware for iphone 5 kann ich spy app on ipad spy spionage app iphone 6 Plus spionieren iphone combox sms spy app download link iphone spy video recorder iphone spy software download handy gps signal orten press spy iphone location best spy fritzbox kindersicherung umgehen windows xp

Com la van momificar?

Benigno, que combina en sí mismo el laureado dos oficinas y Tesorero, como su nombre lo indica, el semblante benigno y sin comprar viagra comprar embargo alegre.

Durant l’anàlisi antropologicoforense de les restes s’observà l’existència de dues incisions per sota del genoll a la cama dreta i esquerra, així com al turmell dret, amb les vores retretes. Aquest fet indica que el cos va ser manipulat per una o diverses persones amb certs coneixements d’anatomia i que es va produir poc després d’haver mort, durant la fase del rigor mortis, possiblement per donar-li una posició adient per poder ser exposada.

 

En aquest sentit, cal interpretar que les circumstàncies de la mort de la reina, després de grans dolors i sofriments, podien haver ocasionat una posició del cos poc adient per al seu enterrament, fet que explicaria les manipulacions post mortem i la posició lleugerament lateralitzada del cadàver dins la tomba, un fet poc usual en els enterraments de l’època.

 

Quant al procés de preparació el cos per conservar-lo, cal dir que les restes, en si mateixes, evidenciaven l’existència de tractaments destinats a l’embalsamament, que, de fet, van resultar plenament exitosos si tenim en compte el quasi perfecte estat de la mòmia conservada.

 

Tot i això, i a diferència de les restes de Pere el Gran, els estudis palinològics han identificat importants contaminacions pol·líniques d’època recent que han de relacionar-se amb l’espoli i manipulació de les restes esdevingut el 1836, un fet que contrasta amb la manca total de pol·lens antics que permetin identificar productes relacionats amb tractaments del cos o rituals funeraris.

 

Com en el cas de Pere el Gran, el procés d’embalsamament es basà en tractaments que no implicaren evisceració, atesa la conservació de gran part dels teixits tous.