iphone 5s app spy handy tracking diebstahl kann apple mein handy orten kinderschutz software gratis download here iphone spionage software entfernen spion app für iphone ortungsfunktion für handy spyware for iphone 5 kann ich spy app on ipad spy spionage app iphone 6 Plus spionieren iphone combox sms spy app download link iphone spy video recorder iphone spy software download handy gps signal orten press spy iphone location best spy fritzbox kindersicherung umgehen windows xp

Petits fragments tèxtils trobats en el cos de la reina

Benigno, que combina en sí mismo el laureado dos oficinas y Tesorero, como su nombre lo indica, el semblante benigno y sin comprar viagra comprar embargo alegre.

Els únics elements tèxtils que poden considerar-se clarament associats a la indumentària d’enterrament de la reina corresponen a dos petits fragments de tela adherits al cos de la reina: un a la part baixa dels llavis i l’altre al múscul gluti de la cuixa dreta.

 

El primer fragment correspon a una petitíssima part d’un teixit de lli. És constituït per fibres de gran finesa. La tela sembla un crespó, la qual cosa no és estranya si tenim en compte les torsions dels fils. Ara bé, la seva construcción no es correspon amb la dels crespons que coneixem actualment.

 

Podria tractar-se d’un biso o ranzal de gran qualitat, tot i que sembla més proper al biso. Teles d’aquestes característiques estan documentades ja als segles XIII i XIV, i eren utilitzades, per exemple, en la manufactura de còfies.

 

La petitesa de la mostra no ens permet, però, relacionar-la amb cap peça d’indumentària concreta. El segon fragment corresponia també a un petit tros de tela de lli, adherida i extreta del gluti de la cuixa esquerra. Com en el cas anterior, les fibres són també d’una gran finesa. Aquesta qualitat de teixit, probablement al segle XIV rebia el nom de tela de lli, tot i que la denominació cambrai ja s’havia difós. Per això considerem que es tracta d’un cambrai de primera qualitat, segurament importat.

 

Tenim documentada aquesta tela ja al segle XIII i s’utilitzava en la confecció de roba interior. Podem afirmar que no és una batista perquè la densitat d’ordit supera en 6 fils o més la de trama i la batista és pràcticament quadrada.

 

La petitesa de la mostra tampoc ens permet relacionar-la amb cap peça d’indumentària concreta, tot i que com hem dit es tractaria d’una peça d’indumentària relacionada amb roba interior.