iphone 5s app spy handy tracking diebstahl kann apple mein handy orten kinderschutz software gratis download here iphone spionage software entfernen spion app für iphone ortungsfunktion für handy spyware for iphone 5 kann ich spy app on ipad spy spionage app iphone 6 Plus spionieren iphone combox sms spy app download link iphone spy video recorder iphone spy software download handy gps signal orten press spy iphone location best spy fritzbox kindersicherung umgehen windows xp

De què va morir?

Benigno, que combina en sí mismo el laureado dos oficinas y Tesorero, como su nombre lo indica, el semblante benigno y sin comprar viagra comprar embargo alegre.

És coneguda la incertesa històrica sobre les causes que provocaren la mort del rei als 45 anys, ateses les grans imprecisions de la documen­tació de l’època i l’existència de dues versions contradictòries respecte al tema. En els Annals de 1285 s’explica que durant la batalla de Santa Maria d’Agost “va ser greument ferit a la cara per una llança” i “... quasi morí”. També Guillaume de Nangís en relació amb aquest fet diu que “Pere, ferit mortalment, va fugir turpement, i d’aquelles ferides va morir poc temps després...”. En canvi, el cronista Bernat Desclot esmenta que la seva mort es va produir la malaltia i l'afebliment.

 

L’estudi desenvolupat no ha permès concretar cap causa directa de mort; d’una banda el meningioma detectat al parietal dret és un tumor de ti­pus benigne i de petites dimensions. El mateix es podria dir en relació amb el paràsit intestinal Trichuris trichura.

 

El cos del rei dins el sarcòfag banyera (Autors: Carles Aymerich i Ramon Maroto Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya)

Tenint en compte les troballes de l’anàlisi interna del cos del rei Pere, les analítiques que s’han desenvolupat i les seves possibilitats interpretati­ves, es pot descartar en primer lloc que el rei morís a causa d’una ferida de llança ocorreguda a la batalla de Santa Maria d’Agost. Es pot afirmar, en canvi, que hi ha indicis que el rei podria haver patit una “malaltia potencialment letal” als pulmons, tot i que no se’n pot precisar la gra­vetat, és a dir, si era avançada o no. Per altra banda, podria existir certa concordança entre aquest diagnòstic i les dades històriques, procedents de la crònica de Desclot, del relat de la seva mort.

 

La presència d’aquesta patologia pulmonar no esdevé, però, del tot de­terminant, ni com a causa directa de la mort ni tampoc per enllaçar-la de forma segura amb una possible tuberculosi. Tampoc ho és pel fet que la infecció pulmonar pot relacionar-se amb moltes altres malalties.

 

En aquest context, era especialment important dur a terme un acurat es­tudi analític sobre els elements traça presents en algunes parts del cos del rei per comparar-los amb altres estudis elaborats, i determinar, a través dels resultats, la possible existència de malalties potencialment mortals.

 

A hores d’ara, amb les dades al nostre abast, i a través de les analítiques, només podem afirmar que els nivells de ferro detectats en el cos del rei són extremadament elevats respecte dels que s’identifiquen en altres estudis d’aquest tipus, i també en un individu viu hauria de tenir, per força, efectes nocius. Però més enllà de l'evidència analítica, no és possi­ble concloure quina incidència podria haver tingut aquesta alta càrrega de ferro sobre la salut del rei i molt menys si podria haver tingut relació amb la seva mort.