iphone 5s app spy handy tracking diebstahl kann apple mein handy orten kinderschutz software gratis download here iphone spionage software entfernen spion app für iphone ortungsfunktion für handy spyware for iphone 5 kann ich spy app on ipad spy spionage app iphone 6 Plus spionieren iphone combox sms spy app download link iphone spy video recorder iphone spy software download handy gps signal orten press spy iphone location best spy fritzbox kindersicherung umgehen windows xp

Estudi de les restes del rei Pere el Gran

Benigno, que combina en sí mismo el laureado dos oficinas y Tesorero, como su nombre lo indica, el semblante benigno y sin comprar viagra comprar embargo alegre.

Les restes intactes del cos del rei Pere el Gran (1240-1285) reposaven dins el sepulcre banyera de pòrfir, i ocupaven la part central de la ba­nyera. Estaven disposades sobre dues posts de fusta de noguera, de 2 cm de gruix cadascuna. L’existència d’un doble llit de fusta es relacio­na indubtablement amb el caràcter secundari de l’enterrament, succeït disset anys després (1302) i també amb el reaprofitament de part del taüt on fou enterrat per primer cop l’any 1285.

 

La part cranial de cadascuna de les fustes estava retallada en l’angle dret, i també la part associada als peus. Aquest retall es relaciona indis­cutiblement amb la necessitat d’adaptar les fustes a les dimensions de la banyera. La deformació de la post com a conseqüència del pas del temps i la humitat existent a l’interior del sarcòfag va fer que les restes del rei adoptessin una posició arquejada, de manera que cap i extremitats infe­riors quedaven a un nivell superior respecte del tronc.

 

 

 

Les restes estaven semiesqueletitzades i re­cobertes per diversos tèxtils, l’estudi dels quals ha permès relacionar-los amb els diversos proces­sos d’enterrament. El cos estava articulat en decúbit supí, amb extensió d’ambdues extremitats inferiors, braços paral·lels al tòrax, semiflexió de colzes, i pronació d’avantbraços reposats sobre la part inferior de tòrax, amb l’avantbraç dret per sobre de l’esquerre. El crani es trobava en ro­tació esquerra.

 

L’anàlisi del sistema dental indica que mantenia tota la dentició quan va morir, exceptuant la mola inferior esquerra. Els peus estaven desar­ticulats anatòmicament de la tíbia i el peroné i recol·locats al nivell dels genolls en una posició semiarticulada. Aquest fet és coherent amb una manipulació secundària d’aquesta part anatòmica quan encara es pre­servaven teixits tous prou consistents per poder traslladar o resituar els peus sense que es desarticulessin de forma completa.

 

La posició dels peus cal doncs relacionar-la amb el canvi de sepulcre del rei, produït disset anys després de la seva mort, i la necessitat d’encabir el cos (en estat de dessecació) dins el nou sepulcre banyera, un espai de dimensions no adaptades a les mides del rei.