iphone 5s app spy handy tracking diebstahl kann apple mein handy orten kinderschutz software gratis download here iphone spionage software entfernen spion app für iphone ortungsfunktion für handy spyware for iphone 5 kann ich spy app on ipad spy spionage app iphone 6 Plus spionieren iphone combox sms spy app download link iphone spy video recorder iphone spy software download handy gps signal orten press spy iphone location best spy fritzbox kindersicherung umgehen windows xp

Quins rituals funeraris li van fer?

Benigno, que combina en sí mismo el laureado dos oficinas y Tesorero, como su nombre lo indica, el semblante benigno y sin comprar viagra comprar embargo alegre.

De l’estudi i anàlisi de tots els elements que componien el fardell funerari, així com d’altres restes identificades dins el sepulcre, es desprèn la localització de diverses traces que denoten l’existència de practiques associades al ritual funerari. En primer lloc, l’observació del crani del rei permet interpretar una possible pràctica de rasura del cabell de l’individu, atesa la mínima llargada del cuir cabellut conservat. Aquest fet podria relacionar-se amb l’existència d’alguna pràctica funerària, fins ara desconeguda, en aquest tipus d’enterraments.

 

Així mateix, la localització d’un manyoc de cabells tallats (sense arrel), col·locat amb voluntat expressa sota el fardell funerari, indicaria també l’existència d’un ritual molt específic que podria associar-se a ofrenes de cabells d’algun familiar o personatge proper. Sabem ara, per les analítiques realitzades, que el manyoc de cabells no correspon a la persona del rei. També és evident, per la seva posició sota el fardell i pel fet de tractar-se de cabells tallats agrupats en un manyoc que correspon a una deposició volguda, és a dir, a una ofrena.

 

Els cabells sempre han format part també de rituals i pràctiques simbòliques, relacionats amb l’edat, el sexe, la classe o la raça, i fou un element versàtil en la implantació de missatges individuals i temporals, amb la identificació d’allò que succeïa en particulars fases de la vida.

 

Pel que fa als rituals funeraris d’enterrament, és coneguda documentalment i iconogràficament l’existència de demostracions de dol en el seguici fúnebre que consistien a arrancar-se els cabells i esquinçar-se les vestimentes en senyal de plany i dolor. Aquest és un costum que, com hem dit, està documentat en els textos antics i també en variades representacions iconogràfiques medievals, però que mai s’ha pogut constatar a través de les restes arqueològiques.

 

De les analítiques i comparatives que s’han dut a terme cal, doncs, interpretar que el manyoc de cabells no pertany al rei Pere, que la seva presència ha de respondre a una ofrena o ritual funerari vinculat a les tradicions relacionades amb el dol abans esmentades i que, probablement, devien pertànyer a un personatge femení, atès que aquestes demostracions de dol eren tradicionalment efectuades per dones. Però no podem anar més enllà. A quin personatge podria pertànyer el manyoc és avui una qüestió impossible d’esbrinar.

 

Dins el context d’identificació de rituals funeraris, els estudis palinològics permeten identificar els taxons d’alguns pol·lens que, per les seves característiques, suggereixen l’ús de plantes aromàtiques o ofrenes de plantes amb flors vistoses. Aquest tipus d’ofrenes han estat constatades en altres estudis que s’han portat a terme en tombes de cases reials europees.

 

Per altra banda, entre els pocs elements associats al fardell funerari es recuperaren diversos fragments de fulla de palma, dessecats i dipositats sobre les extremitats inferiors del cos del rei. La presència d’aquestes fulles de palma ha de relacionar-se cronològicament amb el moment en què es produí el segon enterrament del rei (el 1302); un fet que ha estat confirmat per les anàlisis de carboni 14.

 

Les fulles de palma s’han de relacionar amb l’execució d’alguna cerimònia final que es devia dur a terme amb el cos ja dipositat dins la banyera de pòrfir. És coneguda des d’antic l’adscripció de les fulles de palma amb el símbol de la resurrecció, un fet que es podria interpretar com el ritual fúnebre final, abans d’acabar el procés de trasllat de les despulles del rei i de tancar definitivament el sarcòfag.