iphone 5s app spy handy tracking diebstahl kann apple mein handy orten kinderschutz software gratis download here iphone spionage software entfernen spion app für iphone ortungsfunktion für handy spyware for iphone 5 kann ich spy app on ipad spy spionage app iphone 6 Plus spionieren iphone combox sms spy app download link iphone spy video recorder iphone spy software download handy gps signal orten press spy iphone location best spy fritzbox kindersicherung umgehen windows xp

El mausoleu de Jaume II el Just i Blanca d'Anjou

La documentació del segle XIX en relació amb la sort que corregueren els cossos dels reis després dels espolis esdevenia força explícita respecte de les possibilitats de conservació dels cossos reials i feia suposar que els vestigis conservats correspondrien, en el millor dels casos, a restes esquelètiques soltes, en total desconnexió i de difícil atribució.

El mausoleu de Jaume II el Just i Blanca d'Anjou

Benigno, que combina en sí mismo el laureado dos oficinas y Tesorero, como su nombre lo indica, el semblante benigno y sin comprar viagra comprar embargo alegre.

La documentació del segle XIX en relació amb la sort que corregueren els cossos dels reis després dels espolis esdevenia força explícita respecte de les possibilitats de conservació dels cossos reials i feia suposar que els vestigis conservats correspondrien, en el millor dels casos, a restes esquelètiques soltes, en total desconnexió i de difícil atribució. La videoendoscòpia prèvia a l’interior del sepulcre tampoc va resultar eficient per a la determinació del grau de conservació de les restes ni tampoc per aclarir en quina zona del monument se situaven: a la caixa inferior o al nivell superior sota les laudes escultòriques dels jacents.

Només l’obligada obertura del sarcòfag, derivada del procés de restauració, posà de manifest, de forma sorprenent, l’existència de restes momificades i la més que possible conservació de la totalitat del cos d’un individu de sexe femení que podia correspondre a la reina Blanca d’Anjou.

La descoberta de les restes antropològiques conservades a l’interior de la tomba es produí durant el complex procés de desmuntatge i extracció del gran plafó quadrangular d’alabastre que presideix el sepulcre al costat est, una extracció obligada per dur-ne a terme correctament la restauració.

La retirada del frontal posà immediatament a la vista l’interior de l’espai que es conformava sota les dues laudes escultòriques amb els jacents. S’observaven d’entrada els dos dipòsits de pedra rectangulars a manera de nínxols, i de dimensions idèntiques, que constituïen els dos receptacles mortuoris, recolzats sobre l’estructura de la caixa inferior, de forma rectangular i profusament decorada amb arcuacions ogivals.

Els dos receptacles constituïen indubtablement els elements que, originàriament, havien acollit els cossos del rei Jaume II i la seva esposa Blanca d’Anjou, disposats cadascun al costat que corresponia d’acord amb el jacent de la lauda esculpida.

En contraposició a la tomba de Pere el Gran, a l’interior de la qual es conservava intacte el fardell funerari del monarca, la tomba de Jaume II presentava un gran nombre de restes antropològiques inconnexes i altres elements de naturalesa variada. Tot el conjunt esdevenia una clara evidència de l’espoli de 1836. L’observació inicial del conjunt ja posava de relleu la gran dispersió de restes i la presència de diversos tipus d’elements: restes antropològiques esqueletitzades, restes momificades, fragments de teixits o de fusta, entre d’altres, tots amb clares evidències de manipulació, fragmentació i dispersió dins el limitat espai del sepulcre.

Malgrat la dispersió i barreja existent dins la tomba, la perfecta identificació d’una part de les restes momificades i l’impressionant estat de conservació canviaven  notablement les perspectives inicials de l’estudi i plantejaven que, malgrat la fragmentació, era probable que ens trobéssim davant de gran part de les restes del cos momificat de la reina Blanca d’Anjou.

La inesperada descoberta obligà a dur a terme una extracció controlada de les restes, amb un exhaustiu registre posicional de les restes i un inventari in situ de tots els elements existents per tal que, un cop al laboratori, es pogués reproduir si s’esqueia la ubicació de cadascun dels elements i la correcta interpretació.

 • Tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou al monestir de San...
 • Lauda escultòrica de la tomba de Blanca d’Anjou (Aut...
 • Lauda escultòrica de la tomba de Jaume II (Autor: Javi...
 • Imatges inicials de les restes conservades a l’interi...
 • Imatge inicial de les restes conservades a l’interior...
 • Procés d’inventariat de les restes a Santes Creus (A...
 • El cos momificat. Vista anterior (Autors: Carles Aymeri...
 • El cos momificat. Vista posterior (Autors: Carles Aymer...
 • Imatge interna de les vísceres abdominals a través de...
 • La imatge mostra una estructura laminar replegada corre...
 • Cara interna de terç superior de cuixa esquerra on es ...
 • Preparació histològica del budell. H-E 100x (Autors: ...
 • Detall el teixit intestinal on s’observa la regió mu...
 • Secció de l’intestí gros. La paret és una làmina ...
 • Cara interna del penjoll dorsolumbar. S’identifiquen ...
 • a) Preparació histològica del sac dural en el qual s...
 • Procés de reconstrucció facial de la reina Blanca d...
 • Procés de reconstrucció facial de la reina Blanca d...
 • La cara de la reina segons la imatge de la lauda escult...
 • la reconstrucció facial de Blanca d’Anjou (Autor: Vu...
 • Reconstrucció volumètrica de la mandíbula en la qual...
 • Visió superior del peu, on s’observa el galindó i l...
 • L’exteriorització d’una estructura vascular (Autor...
 • Vista general de la l’abdomen distès identificable e...
 • Preparació histològica del teixit uterí en la qual s...
 • Preparació del miometri que mostra un augment de la re...
 • a) Imatge histològica de la mama dreta. Es poden aprec...
 • Imatge del reliquari on es guarden actualment les reste...
 • Imatge macroscòpica del cor desplegat. (Autor: Carme S...
 • Imatge macroscòpica del cor desplegat. A l’interior ...
 • Ferida incisa subrotuliana dreta. D’esquerra a dreta ...
 • Ferida incisa subrotuliana dreta. D’esquerra a dreta ...
 • Ferida incisa a la cara externa de turmell dret. (Autor...
 • Posició del petit fragment de tèxtil conservat sobre ...
 • Imatge microscòpica del fragment de tèxtil conservat ...
 • Imatge microscòpica del fragment de tèxtil adherit a ...
 • Marques de lligadures (Autor: Antoni Bargalló)
 • Marques de lligadures (Autor: Antoni Bargalló)
 • Àrees del rostre de Blanca d’Anjou on es localitzare...
 • Floc de cabells solts documentats dins la tomba (Autor:...
 • Fragment del penjoll de corall després de la restaurac...
 • Fragment de tèxtil després de l’extracció de l’i...
 • Vista microscòpica Tèxtil 1 (cara B) (Autors: Antoni ...
 • Vista microscòpica Tèxtil 1 (cara B) (Autors: Antoni ...
 • Microscòpia tèxtil 2 (Autors: Antoni Bargalló, Monts...
 • Microscòpia tèxtil 2 (Autors: Antoni Bargalló, Monts...
 • Microscòpia del tèxtil 3 (Autors: Antoni Bargalló, M...
 • Microscòpia del tèxtil 3 (Autors: Antoni Bargalló, M...
 • Microscòpia del tèxtil 4 (Autors: Antoni Bargalló, M...
 • Microscòpia del tèxtil 5 (Autors: Antoni Bargalló, M...
 • Microscòpia del tèxtil 6 (Autors: Antoni Bargalló, M...
 • Microscòpia del tèxtil (Autors: Antoni Bargalló, Mon...
 • Microscòpia del fil associat al tèxtil 7 (TJ.6000.69/...
 • Restes de la corda documentada dins la tomba (TJ.6000.7...
 • Vista de la tomba on s’observa la totalitat del balda...
 • Detall de les figures del lleó als peus dels jacents (...
 • Detall de les figures dels gossets als peus dels jacent...
 • Epitafi de Jaume II (Autor: Pepo Segura)
 • Calc de l’epitafi de Jaume II (Autor: Joaquim Tremole...
 • Epitafi de Blanca d’Anjou (Autor: Pepo Segura)
 • Calc de l’epitafi de Blanca d’Anjou (Autor: Joaquim...
 • Vista general d’alguns dels elements escultòrics mut...
 • Elements escultòrics mutilats per la reforma del segle...
 • Detall de la inscripció “Hic iacet Rex Iacobus 2” ...
 • Treballs de reposició de l’òcul (Autor: Marisol Cid...
 • Esbós de la tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou per J...
 • Vista general del frontal amb l’encaix per a l’òcu...
 • Corrents d’aigua subterrània existents sota el trans...
 • Aixecament planimètric de la tomba de Jaume II i Blanc...
 • Aixecament planimètric de la tomba de Jaume II i Blanc...
 • Aixecament planimètric de la tomba de Jaume II i Blanc...
 • Aixecament planimètric de la tomba de Jaume II i Blanc...
 • Alçats nord, est i sud de la tomba de Jaume II i Blanc...
 • Alçats de la tomba de Pere el Gran. (Autor: Laboratori...
 • Alçats de la tomba de Jaume II i Blanca d'Anjou. ...
Eryoma.com is for sale - PerfectDomain.com
Logo of eryoma.com

Eryoma.com save this domain unsave this domain

Price:

$3,099 USD

$86.08/month for 36 months
$86.08/month for 36 months
12
18
36
Choose length
» Want to know more about your benefits?
We accept:
PayPal VISA American Express Master Card Wire Transfer Bitcoin

5 Easy Steps

 • 1
  Click "Buy Now" or "Buy with Payment Plan" to purchase the domain of your choice.
 • 2
  Our system will create a transaction via PDTransfer or Escrow.com (additional fees may apply).
 • 3
  The Buyer makes the payment and after payment is secured we inform the Seller to start the domain transfer.
 • 4
  We work closely with the Buyer and Seller to process the domain name transfer.
 • 5
  After the Buyer confirms receipt of the domain the funds will be disbursed to the Seller.