iphone 5s app spy handy tracking diebstahl kann apple mein handy orten kinderschutz software gratis download here iphone spionage software entfernen spion app für iphone ortungsfunktion für handy spyware for iphone 5 kann ich spy app on ipad spy spionage app iphone 6 Plus spionieren iphone combox sms spy app download link iphone spy video recorder iphone spy software download handy gps signal orten press spy iphone location best spy fritzbox kindersicherung umgehen windows xp

La tomba de Roger de Llúria

Hi ha referències directes referents a l’enterrament de Roger de Llúria a Santes Creus, on consta la voluntat expressa de l’almirall de ser enterrat al monestir, al costat de la tomba del rei Pere el Gran.

La tomba de Roger de Llúria

Benigno, que combina en sí mismo el laureado dos oficinas y Tesorero, como su nombre lo indica, el semblante benigno y sin comprar viagra comprar embargo alegre.

Hi ha referències directes referents a l’enterrament de Roger de Llúria a Santes Creus, on consta la voluntat expressa de l’almirall de ser enterrat al monestir, al costat de la tomba del rei Pere el Gran. En el codicil atorgat per Roger de Llúria el 10 de setembre de 1291, l’almirall disposava de ser sepultat en el sòl de Santes Creus, als peus de la tomba del rei, perquè la llosa de la seva tomba pogués ser trepitjada pels que hi transitessin.

Aquesta és una de les finalitats simbòliques principals d’aquests enterrament sota terra i és una fórmula clara d’humilitat: Et quod corpus nostrum sepelliatur in solo dicte ecclesie ad pedes sepulcri illustrissimi domini regis Petri claree memoriee, ubi sepultus est quod plane, sicut per solum aliud ecclesiee super lapidem sepulturee suprapositum possint euntes lap(id?)em ipsum pedibus calcare; et quod in lapide ipso fiat suprascriptio literarum ad nostrum beneplacitum...

Tot i que aparentment l’almirall ja havia expressat abans el seu desig de ser sebollit al costat del rei Pere, la promulgació d’aquest codicil s’ha de contextualitzar amb el fet que aquell mateix dia l’almirall Roger es trobava a Lleida, on hi era també Jaume II. Aquell dia rebria del rei un seguit de poblacions valencianes adjacents a Cocentaina, i al dia següent la vila d’Alcoi. Com que tots dos havien visitat recentment la tomba del rei Pere, Roger de Llúria devia conèixer de primera mà la intenció del nou sobirà d’erigir un ric monument funerari a la memòria del seu pare.

 • La tomba de Roger de Llúria després de la restauraci...
 • La tomba de Roger de Llúria, al costat del sepulcre de...
 • La tomba abans de la restauració (Autor: Carme Subiran...
 • La tomba de Roger de Llúria després de la restauraci...
 • Làpida del sepulcre de Roger de Llúria, abans de la r...
 • Interior del sepulcre amb les restes conservades (Autor...
 • Interior del sepulcre (Autor: Maria Pujals)
 • Interior del sepulcre (Autor: Maria Pujals)
 • Vista superior de les lloses de cobriment existents sot...
 • Detall de les lloses de cobriment (Autor: Maria Pujals)
 • Vista des de l’interior de les lloses de cobriment (A...
 • Aixecament en 3D de la làpida de Roger de Llúria aban...
 • Detall de l’epitafi on s’observa la part inexistent...
 • Detall de la base de la tomba, constituïda per una cap...
 • Restes de la calç disposada sobre el nivell de terres ...
 • Detall de la terra d’origen geològic sota la base de...
 • Vista general de l’interior de la tomba, amb l’empr...
 • Detall de les restes de fusta vinculades a l’empremta...
 • Detall de la part de la làpida on manca el nom de l’...
 • La llosa sepulcral de Roger de Llúria abans de la pol...
 • En aquesta imatge podem veure i la manca de l’agulla ...
 • Fotografia de vers 1890 on podem entreveure, per la llu...
 • Dibuix del rector Joaquim Magrané amb els fragments tr...
 • Detall de l’esquerda horitzontal provocada, segons el...
 • La tomba abans d’iniciar la restauració i els estudi...
 • Detall del terç superior amb els fragments col·locats...
 • Làpida de Roger de Llúria. Fissures existents abans d...
 • Restes conservades a l’interior del sepulcre (Autor: ...
 • Extrem oest. Coberta de rajoles a manera de volta catal...
 • Detall des de l’interior de la coberta en volta de ma...
 • Urna funerària procedent de l’interior de la tomba d...
 • Vista superior de l’urna (Autor: Maria Pujals)
 • Vista lateral de l’urna (Autor: Maria Pujals)
 • Restes de l’interior de l’urna, un cop retirat el v...
 • Ampolla amb pergamí existent a l’interior de l’urn...
 • Restes del pergamí corresponent a l’autèntica dipos...
 • Restes òssies a l’interior de l’urna (Autor: Maris...
 • Restes òssies a l’exterior, sobre el sòl de la tomb...
 • Individu 1 segons la recomposició antropològica (Auto...
 • Escàpula dreta assignada a l’Individu 1. S’obseva ...
 • Clavícula dreta assignada a l’Individu 1. S’obseva...
 • Vèrtebra dorsal assignada a l’Individu 1 en la qual ...
 • Individu 2 segons la recomposició antropològica (Auto...
 • Vista inferior de l’epífisi distal assignada a l’I...
 • Escàpula dreta assignada a l’Individu 2. La fletxa a...
 • Escàpula dreta assignada a l’Individu 2. La fletxa a...
 • Húmers atribuïts a l’Individu 2 en els quals es pod...
 • Sindesmòfits a les vèrtebres lumbars de l’Individu ...
 • Cara cranial d’una vèrtebra lumbar de l’Individu 2...
 • Cap de l’húmer dret de l’Individu 2. Al centre de ...
 • Individu 3 segons la recomposició antropològica (Auto...
 • Individu 3. a) Epífisis proximal del cúbit esquerre. ...
 • Individu 4 segons la recomposició antropològica (Auto...
 • Regió púbica de l’Individu 4 (Autor: Carles Aymeric...
 • a) Vista anterior de la meitat distal de l’húmer dre...
 • b) Detall d’aquest caràcter epigenètic (Autor: Grup...

No 3D to show

 • Composició d’escàner i fotogrametria de la tomba de...
 • Alçat de les parets interiors del sepulcre (Autor: Mar...
 • Posició de la làpida sobre les dimensions del sepulcr...
 • Aixecament planimètric del sepulcre i les restes (Auto...
 • Aixecament planimètric del sepulcre i les restes (Auto...
 • Aixecament planimètric del sepulcre i les restes (Auto...
 • Aixecament planimètric del sepulcre i les restes (Auto...
Eryoma.com is for sale - PerfectDomain.com
Logo of eryoma.com

Eryoma.com save this domain unsave this domain

Price:

$3,099 USD

$129.13/month for 24 months
$129.13/month for 24 months
12
18
24
Choose length
» Want to know more about your benefits?
We accept:
PayPal VISA American Express Master Card Wire Transfer Bitcoin

5 Easy Steps

 • 1
  Click "Buy Now" or "Buy with Payment Plan" to purchase the domain of your choice.
 • 2
  Our system will create a transaction via PDTransfer or Escrow.com (additional fees may apply).
 • 3
  The Buyer makes the payment and after payment is secured we inform the Seller to start the domain transfer.
 • 4
  We work closely with the Buyer and Seller to process the domain name transfer.
 • 5
  After the Buyer confirms receipt of the domain the funds will be disbursed to the Seller.