iphone 5s app spy handy tracking diebstahl kann apple mein handy orten kinderschutz software gratis download here iphone spionage software entfernen spion app für iphone ortungsfunktion für handy spyware for iphone 5 kann ich spy app on ipad spy spionage app iphone 6 Plus spionieren iphone combox sms spy app download link iphone spy video recorder iphone spy software download handy gps signal orten press spy iphone location best spy fritzbox kindersicherung umgehen windows xp

Els preliminars

L’any 2009, en el marc del 850è aniversari de la fundació del Reial Monestir de Santes Creus que s’havia de commemorar l’any 2010, el Museu d’Història de Catalunya va plantejar com a objectiu estratègic la restauració escultòrica del panteó reial de Santes Creus.

Els preliminars

Benigno, que combina en sí mismo el laureado dos oficinas y Tesorero, como su nombre lo indica, el semblante benigno y sin comprar viagra comprar embargo alegre.

L’any 2009, en el marc del 850è aniversari de la fundació del Reial Monestir de Santes Creus que s’havia de commemorar l’any 2010, el Museu d’Història de Catalunya va plantejar com a objectiu estratègic la restauració escultòrica del panteó reial de Santes Creus. Aquesta actuació tenia com a objectiu resoldre les deficients condicions de conservació en què es trobaven les tombes i, al mateix temps, singularitzar el paper de l’abadia dins la història de Catalunya com a panteó reial de la Corona d’Aragó. En aquest sentit, cal recordar que el panteó reial de Santes Creus, concebut i planificat pel rei Jaume II el Just entre els anys 1291 i 1315 per tal d’acollir honoríficament les despulles del seu pare Pere el Gran, les seves pròpies i les de la seva esposa, la reina Blanca d’Anjou, és l’únic monument funerari dels reis de la Corona d’Aragó que ha arribat intacte fins als nostres. Som davant, també, de les primeres tombes reials bastides en estil gòtic a la Corona d’Aragó i les úniques que s’han conservat íntegrament fins avui dia.

 • El panteó reial del monestir de Santes Creus, format p...
 • Imatge antiga de l’aspecte de la restauració realitz...
 • Aixecament en 3D del sepulcre amb indicació de la caix...
 • Procés d'estudi de les restes de Pere el Gran
 • La tomba de Pere II el Gran
 • La tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou (Autor: Pepo Se...
 • La tomba de Pere II el Gran (Autor: Pepo Segura)
 • Fardell funerari del rei Pere II el Gran tal com es con...
 • Secció lateral segons la tomografia computada de les r...
 • Reconstrucció facial. El rostre del rei Pere el Gran a...
 • Vista zenital segons la tomografia computada de les res...
 • Imatge tomogràfica del crani del rei amb indicació de...
 • Tomografia computada del tòrax, on s’observen els te...
 • Detall de les restes de cabell conservats al crani del ...
 • El manyoc de cabells documentat sota el fardell funerar...
 • Restes de la sarja de llana associades a la indumentàr...
 • Imatge microscòpica de la sarja de llana (Autors: Carl...
 • El coixí de seda carmesí documentat en el fardell fun...
 • El coixí de seda carmesí documentat en el fardell fun...
 • El coixí de seda carmesí, un cop restaurat (Autors: E...
 • Vista general de la capa de llana que cobria el cos de ...
 • Detall de la capa de llana que cobria el cos de Pere el...
 • Detall de les restes de fulla de palma documentades sob...
 • El cos momificat de la reina un cop finalitzats els tre...
 • Visió superior del peu, on s’observa el galindó i l...
 • Visió superior del peu, on s’observa el galindó i l...
 • L’exteriorització d’una estructura vascular (Autor...
 • Vista general de l’abdomen distès identificable en e...
 • Ferida incisa a la cara externa del turmell dret (Autor...
 • Ferida incisa subrotuliana dreta (Autors: Grup de Recer...
 • Restes del penjoll de corall documentat a la tomba de J...
 • Interior de la tomba, tal com es trobaven dipositades l...
 • Posició del petit fragment de tèxtil conservat sobre ...
 • Detall del petit fragment de tèxtil conservat sobre la...
 • Imatge microscòpica del fragment de tèxtil conservat ...
 • Posició del fragment de tèxtil adherit a la cuixa esq...
 • Detall del petit fragment de tèxtil adherit a la cuixa...
 • Foto microscòpica del fragment de tèxtil adherit a la...
 • 1 Marques a ambdues cames (sota l’articulació del ge...
 • 1 marques de lligadures a l’alçada del gluti i empre...
 • Tèxtil de lli cronològicament anterior a la reina Bla...
 • Tèxtil de lli cronològicament anterior a la reina Bla...
 • El tèxtil de lli de color rosat (Autors: Carles Aymeri...
 • El tèxtil de lli de color rosat (Autors: Carles Aymeri...
 • El tèxtil de lli de color rosat (Autors: Carles Aymeri...
 • Microscòpia del tèxtil de jute (Autor: Antoni Bargall...
 • Microscòpia del tèxtil de jute (Autor: Antoni Bargall...
 • Tèxtil de lli i cànem associat a l’època de l’en...
 • Tela de lli de color negre (Autors: Carles Aymerich i R...
 • Tela de lli de color negre (Autors: Carles Aymerich i R...
 • Tela de llana corresponent al segle XVI (Autors: Carles...
 • Tela de llana corresponent al segle XVI (Autors: Carles...
 • Estopa de lli associada cronològicament al segle XVI (...
 • Estopa de lli associada cronològicament al segle XVI (...
 • Restes del raió durant el procés d’estudi (Autor: A...
 • Restes de la corda documentada dins la tomba Autors: Ca...
 • Làpida del sepulcre de Roger de Llúria (Autor: Pepo S...
 • Làpida del sepulcre de Roger de Llúria abans de la re...
 • Interior del sepulcre amb les restes conservades (Autor...
 • Interior del sepulcre amb les restes conservades (Autor...
 • Procés de documentació en 3D de la làpida de la tomb...

No 3D to show

Eryoma.com is for sale - PerfectDomain.com
Logo of eryoma.com

Eryoma.com save this domain unsave this domain

Price:

$3,099 USD

$129.13/month for 24 months
$129.13/month for 24 months
12
18
24
Choose length
» Want to know more about your benefits?
We accept:
PayPal VISA American Express Master Card Wire Transfer Bitcoin

5 Easy Steps

 • 1
  Click "Buy Now" or "Buy with Payment Plan" to purchase the domain of your choice.
 • 2
  Our system will create a transaction via PDTransfer or Escrow.com (additional fees may apply).
 • 3
  The Buyer makes the payment and after payment is secured we inform the Seller to start the domain transfer.
 • 4
  We work closely with the Buyer and Seller to process the domain name transfer.
 • 5
  After the Buyer confirms receipt of the domain the funds will be disbursed to the Seller.